•  

     Zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 350

     organizowane w roku szkolnym 2019/2020

      

      

     Nazwisko  

      

     Imię    

     Nazwa zajęć     

     termin     

     sala 

     Adamczuk  

     Urszula 

     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klasy 1e 

     piątek  

     8 lekcja 

     221 

     Breńska-Robak  

     Magdalena 

     Koło ortograficzne lekcja    

     wtorek 

      2 lekcja 

      048 

     Cieślak  

     Beata 

     Koło recytatorskie dla chętnych uczniów klasy 2b 

     poniedziałek 

     3 lekcja 

     06 

     Foryś  

     Agnieszka 

     Trening matematyczny - zajęcia wyrównawcze 

     wtorek 

     3 lekcja 

     06 

     Grotek  

     Katarzyna 

     Zajęcia czytelniczo-ortograficzne dla uczniów klasy 3e     

     wtorek  

     4 lekcja 

     06 

     Izdebska-Wojna  

     Agnieszka 

     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klasy 3d  

     piątki  

     3 lekcja 

     sala gimnastyczna w nowym budynku 

     Izdebska-Wojna 

     Agnieszka 

      

     Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klas 3 

     piątki  

     1 lekcja 

     patio 

     Jaworska  

     Martyna 

     Zajęcia wyrównawcze dla zainteresowanych uczniów klasy 3c 

     piątek  

     4 lekcja 

     06 

     Kowalska  

     Danuta 

     Koło matematyczne dla klasy 1c 

     wtorek 

      3 lekcja 

     046 

     Krakowiak  

     Iwona 

     Koło matematyczne dla klasy 1a 

     środy  

     13.15-14.00 

     korytarz 

     Kulik  

     Teresa 

     Zajęcia wyrównawcze  

     środa 

     4 lekcja 

     06 

     Marcinkiewicz  

     Jolanta 

     Koło kodowanie na dywanie dla klasy 1c 

     środa  

     5 lekcja 

     06 

     Marcinkiewicz  

     Jolanta 

     Koło kodowanie na dywanie dla klasy 1e 

     czwartek  

      7 lekcja 

     06 

     Marcinkiewicz  

     Jolanta 

     Koło kodowanie na dywanie dla klasy 1b 

     piątek  

     3 lekcja 

     06 

     Marcinkiewicz  

     Jolanta 

     Koło wyrównawcze dla klasy 1b 

     piątek 

      2 lekcja 

     046 

     Słowińska  

     Joanna 

     Koło matematyczne dla uczniów klasy 2a  

     poniedziałek  

     3 lekcja  

     sala zabaw 

     Świątek  

     Luiza 

     Zajęcia wyrównawcze dla klasy 3f 

     środa 

      2 lekcja 

     118 

     Tomala  

     Agata 

     Zajęcia wyrównawcze dla klasy 3b 

     wtorek  

     2 lekcja 

     sala gimnastyczna 

     Tomala  

     Agata 

     Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze 

     wtorek  

     1lekcja 

     sala gimnastyczna 

     Torbińska  

     Magdalena 

     Zabawne liczby 

     wtorek  

     3 lekcja 

     hol 

     Torbińska  

     Magdalena 

     Zajęcia wyrównawcze - matematyka 

     wtorek  

     4 lekcja 

     06 

     Walkowicz  

     Bożena 

     Zajęcia wyrównawcze dla klasy 1d 

      

     wtorek  

     4 lekcja   

     sala była szachowa