• Kim jesteśmy, co robimy

    •  

      

      

     HISTORIA KLUBU

     W naszej szkole działalność wolontariatu rozpoczęliśmy jeszcze w czasach, gdy w jej budynku działało LXXIX Liceum Ogólnokształcące - w drugiej połowie lat 90 XX w. Licealiści wtedy, pod opieką pani Małgorzaty Tupalskiej, a potem także pani Barbary Śmieszchalskiej (nauczycielek historii i wiedzy o społeczeństwie), uczestniczyli w różnych akcjach na rzecz innych ludzi, jak choćby w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale również w doraźnej pomocy osobom potrzebującym z naszego osiedla.

     Początkowo działalność ta miała charakter raczej spontaniczny. Dopiero w roku szkolnym 2005/2006 z inicjatywy pani Barbary Śmieszchalskiej powstał w naszym Gimnazjum Szkolny Klub Ośmiu działający pod auspicjami Fundacji Świat na TAK. Od kilku lat klub ten działa pod opieką pani Małgorzaty Tupalskiej.

      

     DEFINICJA POJĘCIA WOLONTARIUSZ

     W słownikach oraz w terminologii prawniczej i ekonomicznej wolontariusz definiowany jest jako osoba:     - pracująca bez wynagrodzenia dla zaznajomienia się z zawodem;

                             - dobrowolnie wstępująca do służby wojskowej, ochotnik;

                             - służąca innym dobrowolnie i bez wynagrodzenia.

     Można więc uogólnić, że wolontariat to dobrowolne, świadome, i bezpłatne działanie na rzecz innych, a wolontariusz to osoba działająca zgodnie z tą zasadą.

      

     CELE KLUBU

     Kluby Ośmiu kierują się zasadami indywidualnego zaangażowania wolontariuszy w pomoc potrzebującym oraz etyczną zasadą wstyd za zło, polegającą na systematycznym kształtowaniu własnego charakteru.

     Starają się zainteresować młodzież losem osób niepełnosprawnych i ich integracją
     z rówieśnikami, czemu służą różne akcje, w których uczestniczą niepełnosprawni oraz wolontariusze.

     Młodzieżowy Wolontariat uzupełnia program wychowawczy szkoły, proponując wartościową formę aktywności młodzieży w czasie pozalekcyjnym

      

     BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ KLUBU

     - przed dniem Wszystkich Świętych w ramach corocznego zwyczaju porządkujemy groby  powstańców i osób poległych w czasie powstania warszawskiego znajdujące się na Cmentarzu Powstańców Warszawy, który jest częścią Cmentarza Wolskiego. Staramy się w ten sposób oddać hołd Poległym i ocalić pamięć o Nich.

      

      

     - w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy we współpracy z biblioteką zbieramy dary na świąteczne paczki (żywność, pościel, ręczniki, środki higieniczne, odzież i zabawki) dla rodzin dzieci ze Szkoły Podstawowej w Stryszawie (wieś w okolicach Suchej Beskidzkiej), które objęliśmy naszą opieką.

      

      

     - co roku nasi wolontariusze jako opiekunowie biorą udział w corocznym Balu Integracyjnym Fundacji Świat na TAK, odbywającym się w Domu Kultury na Ursynowie. Jego celem jest promowanie idei integracji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami
     z ich rówieśnikami, a przede wszystkim wspólna zabawa, w jakiej niepełnosprawni nie mają wielu szans uczestniczenia na co dzień.

      

      

      - również co roku nasi wolontariusze uczestniczą w organizowanym przez Fundację
     Biegu na tak, w którym na trasie opiekują się niepełnosprawnymi rówieśnikami;

      

      

     - w odpowiedzi na propozycję jednego z Rodziców - z okazji Dnia Dziecka już drugi raz przeprowadziliśmy zbiórkę zabawek, które dzięki pomocy Rady Rodziców, finansującej koszt przesyłki, wyślemy w drugiej połowie maja do Stryszawy;

      

     PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

     W związku z planowanym wygaszaniem naszego gimnazjum planujemy już w tym roku szkolnym rozpocząć nabór i szkolenie wolontariuszy wśród uczniów klas piątych, aby stopniowo, przy współpracy gimnazjalistów, przenieść działalność do szkoły podstawowej;

     Planujemy też oczywiście naszą działalność dostosować do wieku i możliwości przyszłych wolontariuszy.