•  

    Sprostowanie Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania

    Dzielnicy Bemowo

    Urzędu m.st. Warszawy

    na temat rzekomego przypadku COVID-19

    w Szkole Podstawowej nr 350 


    wyjasnienia.pdf