•  

  PLAN DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

   

   

  RAMOWY ROZKŁAD DNIA

  7.00 – 8.30

  • Przyjmowanie dzieci, zapisywanie na listę obecności.
  • Gry i zabawy w kącikach zainteresowań.
  • Czytanie czasopism / lektura własna.
  • Rozrywki umysłowe, gry planszowe, układanki.
  • Nauka własna pod opieką nauczyciela.

  8.30 – 9.00

  •   Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne.

  9.00 – 11.00

  • Omówienie tematu dnia, zajęcia programowe.
  • Rozmowy, pogadanki z dziećmi / zabawy integracyjne.
  • Zajęcia plastyczno – techniczne.
  • Zajęcia teatralne, żywego słowa.
  • Zabawy rekreacyjno – sportowe na powietrzu.
  • Zajęcia muzyczno – relaksacyjne.
  • Różne formy pracy z książką.
  • Zajęcia z elementami bajkoterapii i baśnioterapii.
  • Konkursy i zabawy okolicznościowe.

  11.00 – 16.00

  • Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne.
  • Konkursy /quizy, gry dydaktyczne, zagadki, rebusy, kalambury/.
  • Zabawy konstrukcyjne.
  • Odrabianie prac domowych.
  • Zabawy ruchowe na powietrzu, spacery, plac zabaw, ogród zmysłów.
  • Oglądanie programów i filmów edukacyjnych.
  • Zabawy według zainteresowań dzieci.

  16.00 – 18.00

  • Odpoczynek  i zabawy dowolne.
  • Nauka własna pod opieką nauczyciela.
  • Gry i zabawy wg zainteresowań dzieci.
  • Zabawy ruchowe, orientacyjno- porządkowe.
  • Porządkowanie sal świetlicowych.

  Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.