•  

  PLAN DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

   

   

  7.00  - 8.00  DZIEŃ DOBRY -ZAJĘCIA DOWOLNE

  • Przychodzenie  dzieci do świetlicy
  • Wykonanie zapomnianych, zaległych prac domowych (z pomocą wychowawcy)
  • Dowolne gry i zabawy dzieci (zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, gry planszowe, układanki)
  • Rysowanie/ malowanie dowolną techniką na tematy dowolne.

   

  8.00 –9.00  CZAS  NA GRY I ZABAWĘ

  • Wizyta w bibliotece: indywidualne wypożyczanie książek, czytanie czasopism dziecięcych
  • Zabawy tematyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy integrujące grupę, gry planszowe przy stolikach, gry i zabawy rozwijające twórcze myślenie
  • Rozmowy z dziećmi na tematy dowolne

   

  9.00 -11.00  ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZE

  /plastyczne, muzyczne, czytelnicze, literackie, teatralne, sportowe, przyrodnicze, programy i filmy edukacyjne/

   

  ZABAWY OKOLICZNOŚCIOWE, PROGRAMY ARTYSTYCZNE, INSCENIZACJE,ORGANIZACJA KONKURSÓW - zajęcia opracowane w oparciu o tygodniowy plan pracy dydaktyczno-wychowawczy związane z życiem codziennym, ważnymi wydarzeniami i rocznicami historycznymi, kalendarzem roku szkolnego, porami roku, zainteresowaniami uczniów itp.

   

   11:00 -11:25  PORZĄDKOWANIE ŚWIETLICY

  Przypomnienie o odpowiednim zachowaniu się podczas obiadu w stołówce

   

  11.25 –13.45  PRZERWA OBIADOWA

   

  13.45 –14.30  ZAJĘCIA RELAKSACYJNE

  • Wyciszanie dzieci poprzez słuchanie muzyki relaksacyjno –odprężającej lub wybranej prozy czytanej przez nauczyciela lub lektora (płyta CD)

   

  14:30 –16.00   ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

  • Odrabianie prac domowych
  • Korzystanie ze zbiorów świetlicowej biblioteki
  • Zajęcia organizowane przez nauczyciela /plastyczne, muzyczne, literackie, teatralne, sportowe, przyrodnicze, programy i filmy edukacyjne/
    

  16.00 –18.00  CZAS NA GRY I ZABAWY

  • Zabawy integrujące grupę, gry planszowe przy stolikach, gry i zabawy dydaktyczne
  • Gry i zabawy rozwijające twórcze myślenie
  • Rozmowy z dziećmi na tematy dowolne
  • Oglądanie filmów dla dzieci
  • Porządkowanie  świetlicy
  • Odbiór dzieci

  Rozkład dnia świetlicy może być korygowany w przypadku zmian w planie lekcji oraz obecności dużej liczby dzieci /np. wycieczki, wydarzenia i imprezy szkolne/.