•  

  Rady pedagogiczne 2019/2020

   

   • 11.09.2019 r.
   • 27.01.2020 r. – zatwierdzenie ocen śródrocznych i podsumowanie I okresu
   • kwiecień 2020 r. – szkoleniowa – procedura egzaminu ósmoklasisty 
   • 22.06.2020 r. - zatwierdzenie ocen rocznych
   • 29.06.2020 r. – podsumowanie roku szkolnego
   • inne szkoleniowe ???