•  

  Rady pedagogiczne 2018/2019

  1.  
   • 28.08.2018 r. godz. 10.00
   • 31.08.2018 r. godz. 12.00
   • 12.09.2017 r.
   • 21.01.2019 r. – zatwierdzenie ocen śródrocznych i podsumowanie I okresu
   • kwiecień 2019 r. – szkoleniowa – procedura egzaminu ósmoklasisty 
   • 13.06.2019 r. - zatwierdzenie ocen rocznych
   • 26.06.2019 r. – podsumowanie roku szkolnego