•  

  Program GLOBE

   

   Ekologiczny! Edukacyjny! Badawczy! Międzynarodowy!

  Sprzyja nowoczesnej, aktywnej edukacji w zakresie przedmiotów przyrodniczych.

  Zajmujemy się m.in. problematyką zmian klimatu oraz ochroną wód.

  Program GLOBE został stworzony przez naukowców i edukatorów amerykańskich w 1994 roku. W Polsce funkcjonuje od 1997 roku na podstawie umowy pomiędzy MEN a stroną  amerykańską. Program funkcjonuje w 111 krajach w 24 000 szkołach.  Nasza szkoła  przystąpiła do programu w 1998 roku jako pierwsza w Warszawie. W chwili obecnej w programie uczestniczy 13 szkół warszawskich. Należymy do grona Złotych Gwiazd GLOBE. Wykonaliśmy ponad 20 000 pomiarów.

  Systematycznie uczestniczymy  w ogólnopolskich seminariach uczniowskich - GLOBE Games. W czasie tych spotkań młodzież pogłębia swoją wiedzę oraz umiejętności w rozwiązywaniu zadań problemowych  w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Młodzież uczestniczy w ogólnopolskich konkursach sprawdzających wiedzę i umiejętności z biologii, geografii, chemii, fizyki. 

  W roku szkolnym 2012/ 2013 nasi uczniowie zajęli I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych.

   

  Opiekunowie:

  Pani Grażyna Urbanowska

  Pan Marcin Podlewski