•  

   Konkurs „Prawa dziecka”
    

   Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w naszej szkole został zorganizowany konkurs plastyczny. Laureatkami konkursu zostały:

   Natalia Mazurowska z kl. 8fi
    

   oraz VeronikaKoretska kl. 8G

    
    

   Uczennice poprzez swoje prace zaangażowały się w szerzenie wiedzy dotyczącej tak ważnego tematu, jakim są prawa dziecka. Świadomość tych praw jest niezwykle istotna dla każdego młodego człowieka, dlatego dziękujemy serdecznie Natalii i Veronice za podjęcie się tak trudnego zadania.

   Prace Natalii i Veroniki zostały zakwalifikowane do konkursu krajowego organizowanego przez Rzecznika Praw Dziecka. Mamy nadzieję, że niezwykły talent dziewcząt zostanie dostrzeżony i doceniony przez organizatorów. 
    

   Koordynator konkursu na etapie szkolnym (klasy V-VIII): Małgorzata Bojanko

    

    

  •  

   MIĘDZYNARODOWY PROJEKT “TO BE OR NOT TO BE WELL” 

    

    

    

   Mamy przyjemność ogłosić, że nasza Szkoła została wybrana do wzięcia udziału w międzynarodowym projekcie “To be or not to be well”, koordynowanym przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP KLATKA. Jako jedyna szkoła w Polsce, mamy okazję uczestniczyć w szeregu działań służącym budowaniu dobrego klimatu w klasie i szkole.  Do działań zaproszeni zostali wybrani wychowawcy wraz ze swoimi uczniami z poziomu klas 1-5. Projekt zakłada spotkania diagnostyczne ze społecznością szkolną, szkolenie kadry oraz przeprowadzenie działań profilaktycznych dopasowanych do potrzeb poszczególnych klas.  

    

   Koordynator projektu z poziomu szkoły: Małgorzata Bojanko 

    

    

  •  

   10 września

   Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

    

    

    

    

   Już kolejny raz w naszej szkole podejmujemy się zorganizowaniu tak trudnej akcji jak obchody Dnia Zapobiegania Samobójstwom.  Temat niezwykle ważny i delikatny, gdyż każdego roku notuje się niepokojąco wysoką liczbę samobójstw również u dzieci i młodzieży.  

   Akcja, jaką przeprowadziliśmy w tym roku w szkole skoncentrowana była na szerzeniu informacji skłaniających do traktowania problemów jako zdarzenie przemijające, nabywania umiejętności dystansowania się do swoich trudności i podchodzenie do nich jako do wyzwań.   Żaden problem nie jest na tyle duży, by nie znaleźć z niego wyjścia.  

   Treści te zostały umieszczone w aforyzmach, które zawisły na korytarzach i na drzwiach klasowych. Tak łatwa dostępność ma sprzyjać odganianiu złych myśli w trudnych chwilach, podnosić uczniów na duchu w codzienności szkolnej. 

    

    

   Koordynator akcji: 

   Małgorzata Bojanko 

   Organizatorzy: R. Lesiak, P. Węgierek, A.Presko, M. Bojanko 

    

  •  

   Integracja klas czwartych 

    

   Integracja klasowa sprzyja budowaniu pozytywnej atmosfery grupowej, niweluje postawanie problemów wewnątrzgrupowych, a gdy nawet dochodzi do pojawienia się konfliktów, sprzyja szybszemu ich wygaszaniu. Korzystne warunki panujące w grupie sprawiają, że łatwiej osiągać w niej sukcesy, nabywać nową wiedzę, rozwijać swoje zainteresowania… 

    

    

   Dlatego nauczyciele i specjaliści poświęcili integracji tak dużo czasu na początku roku szkolnego. W dniach 7-10 września w klasach czwartych miały miejsce wzmożone działania służące budowaniu zgranego zespołu klasowego. Uczniowie uczestniczyli w szeregu zabaw i gier, podczas których mogli lepiej poznać siebie nawzajem. Brali udział w aktywnościach, których głównym celem było czerpanie radości z bycia razem. Był to też czas na zaznajomienie się z nowymi nauczycielami, a przede wszystkim ze swoim wychowawcą, który od teraz będzie najważniejszym dla nich dorosłym w szkole.  

    

    

   Uczniowie mieli okazję poznać psychologa i pedagoga szkolnego, którzy opowiedzieli o specyfice swojej pracy i odpowiedzieli na nurtujące dzieci pytania. Dzięki spotkaniom ze specjalistkami, dzieci będą wiedziały, u kogo i gdzie mogą szukać wsparcia w przypadku pojawiających się problemów.  

    

      

    

   Każdego dnia integracji, specjalistki szkolne kierowały do uczniów specjalne zadania, które były zaprezentowane przez każdą grupę klasową podczas specjalnego pokazu, w którym wzięła udział pani vice dyrektor Agnieszka Ostasz.  

    

    

   Mimo zakończenia akcji, działania integracyjne trwają nadal. I choć nie są tak oficjalne i widowiskowe, jak w opisywanym opisie, to dzieją się każdego dnia, na każdej lekcji i przerwie.  

   Dziękujemy wychowawcom klas 4: p. Annie Karos-Bakun, Beacie Gadomskiej, Marii Góreckiej, Natalii Kwaczyńskiej i Natalii Tabor za współpracę podczas dni integracji klas 4.  

    

    

   Koordynatorki akcji: 

   Małgorzata Bojanko – psycholog  

   Aniela Presko – pedagog 

  •  

    

   W okresie między 28 października a 8 listopada 2019 r. obchodziliśmy w naszej Szkole Dni Praw Dziecka.

    

    

   Podjęte w tym czasie działania miały na celu rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej praw dziecka. Dzieci często świadome są jedynie swoich obowiązków, które zazwyczaj mocno akcentowane są przez dorosłych. Mamy nadzieję, że wiedza o prawach przyczyni się do lepszego ich respektowania oraz chronienia dzieci przed krzywdzeniem. Dzieci często nie są świadome, jakie granice mogą postawić dorosłym. Świadomość własnych praw, istnienia dokumentów potwierdzających wagę ich respektowania (Konwencja Praw Dziecka) oraz instytucji pomocowych sprawi, że dzieci lepiej będą potrafiły zadbać o własne dobro lub zgłosić się po pomoc w trudnych sytuacjach.

    

    

   W celu przybliżenia dzieciom ich praw, w szkole zorganizowana została gra terenowa. Uczniowie mieli okazję, idąc śladami wskazówek, poznawać ważne dla nich prawa. Oprócz tego na lekcjach (wychowawczych, specjalistycznych i na kole psychologicznym) młodzież mogła uczestniczyć w zajęciach dotyczących tego ważnego tematu. Młodsze dzieci ze wszystkich klas 1-3 wzięły udział w spotkaniach z psychologami i pedagogami szkolnymi, którzy wyjaśnili im istotę świadomości własnych praw i ich bronienia. Dzieci stworzyły również piekne plakaty, o tej tematyce, które nagrodzone zostały w konkursie plastycznym.

    

    

   Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia, szczególnie uczniom kl. 7F, 8b oraz uczestnikom koła psychologicznego "Uczniowska Grupa Wsparcia".

    

   Organizatorzy:

   Małgorzata Bojanko – psycholog (koordynator)

   Paulina Węgierek – psycholog

   Renata Lesiak – pedagog

   Aniela Presko – pedagog

    

   ...

   budynek pewien sobie stoi

   na skraju parku 

   calutki pokryty żółtą farbą 

   co to za budynek?

   szkoła,

   ale jaka szkoła?

   budynek zwany szkołą nr. 350 im. Armii Krajowej 

   cały tabun uczniów w środku się kryje.

   jest ich w środku ponad tysiąc,

   nauczycieli również całą chmara,

   setki ich ilość dosięga.

    

   książki, zeszyty, uczniowie kroczący dumnie po korytarzu

   nauczyciele stróżują tu nad porządkiem 

   wiele twarzy, wiele charakterów,

   każdy wyjątkowy 

   każdy coś kryje

   każdy ma swoją historię 

   oraz

   każdy ma swe prawa

    

   uczniowe mają wiele praw,

   prawo do nauki,

   prawo do zabawy,

   prawo do zajęć w szkole

   chcielibyśmy móc rozwijać się w szkole,

   nasze prawa nam to umożliwiają 

   co rok nowe twarze, co dwa lata

   wybory,

   wybory samorządu,

   bo przewodniczący to nasza głowa,

   egzekwuje każde nasze potrzeby,

   a mamy ich od groma.

    

    

   książki, zeszyty, uczniowie kroczący dumnie po korytarzu

   nauczyciele stróżują tu nad porządkiem 

   wiele twarzy, wiele charakterów,

   każdy wyjątkowy 

   każdy coś kryje

   każdy ma swoją historię 

   oraz

   każdy ma swe prawa

    

   prawo do nauki,

   co dzień się uczymy,

   nauczyciele nam pomagają,

   kształcą nas

   nie widzą tylko naszych twarzy,

   starają się zobaczyć również nasze wnętrze

   a wnętrze każdego jest wyjątkowe i piękne 

   nauczyciel sprawuje nad nami pieczę,

   chroni nas przed złem przyszłości,

   chcę nam tylko pomóc

   a my? zazwyczaj to odrzucamy

   odrzucamy zazwyczaj cały czas

    

   IGA STEC 7D

    

    

   •  

    10 września na terenie naszej szkoły obchodziliśmy 
    Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom.

     

         Ten trudny temat przekuliśmy w coś pozytywnego. Razem z uczniami, nauczycielami i rodzicami cieszymy się życiem – w myśl przewodniego hasła 
     

    Życie jest czadowe.


    Już z samego rana, każda wchodząca do szkoły osoba miała okazję wylosować hasło motywacyjne na początek dobrego dnia. Pozytywne hasła pojawiły się też na drzwiach każdej sali lekcyjnej, wywołując uśmiechy wchodzących na lekcję uczniów.
     

     

          Nawiązaliśmy również współpracę z Fundacją Zobacz – Jestem, pomagającej osobom w kryzysie i ich bliskim. Fundacja prowadzi bezpłatną pomoc w postaci porad indywidualnych, szkoleń i warsztatów dla rodziców i specjalistów.
     

         Materiały, które otrzymaliśmy od Fundacji zostały rozpowszechnione w szkole. Dziękujemy za nie serdecznie!

     


    Organizatorzy akcji

    Małgorzata Bojanko – psycholog (koordynator)

    Aniela Presko - pedagog

    Renata Lesiak - pedagog

    Paulina Węgierek - psycholog