•  

    

   W okresie między 28 października a 8 listopada 2019 r. obchodziliśmy w naszej Szkole Dni Praw Dziecka.

    

    

   Podjęte w tym czasie działania miały na celu rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej praw dziecka. Dzieci często świadome są jedynie swoich obowiązków, które zazwyczaj mocno akcentowane są przez dorosłych. Mamy nadzieję, że wiedza o prawach przyczyni się do lepszego ich respektowania oraz chronienia dzieci przed krzywdzeniem. Dzieci często nie są świadome, jakie granice mogą postawić dorosłym. Świadomość własnych praw, istnienia dokumentów potwierdzających wagę ich respektowania (Konwencja Praw Dziecka) oraz instytucji pomocowych sprawi, że dzieci lepiej będą potrafiły zadbać o własne dobro lub zgłosić się po pomoc w trudnych sytuacjach.

    

    

   W celu przybliżenia dzieciom ich praw, w szkole zorganizowana została gra terenowa. Uczniowie mieli okazję, idąc śladami wskazówek, poznawać ważne dla nich prawa. Oprócz tego na lekcjach (wychowawczych, specjalistycznych i na kole psychologicznym) młodzież mogła uczestniczyć w zajęciach dotyczących tego ważnego tematu. Młodsze dzieci ze wszystkich klas 1-3 wzięły udział w spotkaniach z psychologami i pedagogami szkolnymi, którzy wyjaśnili im istotę świadomości własnych praw i ich bronienia. Dzieci stworzyły również piekne plakaty, o tej tematyce, które nagrodzone zostały w konkursie plastycznym.

    

    

   Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia, szczególnie uczniom kl. 7F, 8b oraz uczestnikom koła psychologicznego "Uczniowska Grupa Wsparcia".

    

   Organizatorzy:

   Małgorzata Bojanko – psycholog (koordynator)

   Paulina Węgierek – psycholog

   Renata Lesiak – pedagog

   Aniela Presko – pedagog

    

   ...

   budynek pewien sobie stoi

   na skraju parku 

   calutki pokryty żółtą farbą 

   co to za budynek?

   szkoła,

   ale jaka szkoła?

   budynek zwany szkołą nr. 350 im. Armii Krajowej 

   cały tabun uczniów w środku się kryje.

   jest ich w środku ponad tysiąc,

   nauczycieli również całą chmara,

   setki ich ilość dosięga.

    

   książki, zeszyty, uczniowie kroczący dumnie po korytarzu

   nauczyciele stróżują tu nad porządkiem 

   wiele twarzy, wiele charakterów,

   każdy wyjątkowy 

   każdy coś kryje

   każdy ma swoją historię 

   oraz

   każdy ma swe prawa

    

   uczniowe mają wiele praw,

   prawo do nauki,

   prawo do zabawy,

   prawo do zajęć w szkole

   chcielibyśmy móc rozwijać się w szkole,

   nasze prawa nam to umożliwiają 

   co rok nowe twarze, co dwa lata

   wybory,

   wybory samorządu,

   bo przewodniczący to nasza głowa,

   egzekwuje każde nasze potrzeby,

   a mamy ich od groma.

    

    

   książki, zeszyty, uczniowie kroczący dumnie po korytarzu

   nauczyciele stróżują tu nad porządkiem 

   wiele twarzy, wiele charakterów,

   każdy wyjątkowy 

   każdy coś kryje

   każdy ma swoją historię 

   oraz

   każdy ma swe prawa

    

   prawo do nauki,

   co dzień się uczymy,

   nauczyciele nam pomagają,

   kształcą nas

   nie widzą tylko naszych twarzy,

   starają się zobaczyć również nasze wnętrze

   a wnętrze każdego jest wyjątkowe i piękne 

   nauczyciel sprawuje nad nami pieczę,

   chroni nas przed złem przyszłości,

   chcę nam tylko pomóc

   a my? zazwyczaj to odrzucamy

   odrzucamy zazwyczaj cały czas

    

   IGA STEC 7D

    

    

   •  

    10 września na terenie naszej szkoły obchodziliśmy 
    Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom.

     

         Ten trudny temat przekuliśmy w coś pozytywnego. Razem z uczniami, nauczycielami i rodzicami cieszymy się życiem – w myśl przewodniego hasła 
     

    Życie jest czadowe.


    Już z samego rana, każda wchodząca do szkoły osoba miała okazję wylosować hasło motywacyjne na początek dobrego dnia. Pozytywne hasła pojawiły się też na drzwiach każdej sali lekcyjnej, wywołując uśmiechy wchodzących na lekcję uczniów.
     

     

          Nawiązaliśmy również współpracę z Fundacją Zobacz – Jestem, pomagającej osobom w kryzysie i ich bliskim. Fundacja prowadzi bezpłatną pomoc w postaci porad indywidualnych, szkoleń i warsztatów dla rodziców i specjalistów.
     

         Materiały, które otrzymaliśmy od Fundacji zostały rozpowszechnione w szkole. Dziękujemy za nie serdecznie!

     


    Organizatorzy akcji

    Małgorzata Bojanko – psycholog (koordynator)

    Aniela Presko - pedagog

    Renata Lesiak - pedagog

    Paulina Węgierek - psycholog