•  


    Pracownicy administracyjni w SP nr 350

     
    imię i nazwisko stanowisko
    Alicja Drozdowicz inspektor
    Anna Drozdowicz sekretarz szkoły
    Ewa Janicka sekretarz szkoły
    Sebastian Krasowski starszy referent
    Mariusz Sikorski starszy specjalista ds BHP
    Wiesława Stępień kierownik gospodarczy
    Edyta Wójcicka starszy referent