•  

     PODRĘCZNIKI DLA KLAS 4-8 
      

     Informujemy, że podręczniki oraz wybrane ćwiczenia dla uczniów klas 4-8 na rok szkolny 2020/21zostaną zapewnione przez szkołę w ramach dotacji MEN. Rodzice kupują we własnym zakresie jedynie podręczniki do religii oraz materiały ćwiczeniowe (w tym wypadku nie podręczniki) do Wychowania do życia w rodzinie, które nie są objęte dotacją. Dotyczy to oczywiście jedynie tych uczniów, którzy na wymienione zajęcia będą uczęszczać.

     Poniżej podajemy wykaz podręczników do religii oraz WDŻ


     religia-wdz-klasy_4-8.pdf