• Plan pracy opiekuńczo–wychowawczej

   

   

  1. Zapewnienie opieki wychowankom w godzinach ustalonych w porozumieniu
   z rodzicami.
  2. Działalność w kierunku wytworzenia serdecznej i przyjacielskiej atmosfery
   w świetlicy.
  3. Organizowanie zespołowej, a w miarę możliwości indywidualnej nauki pod nadzorem wychowawców.
  4. Otoczenie szczególną opieką dzieci trudnych i zaniedbanych.
  5. Organizowanie racjonalnego wypoczynku w trosce o wychowanie fizyczne.
  6. Przygotowanie do wartościowego spędzenia wolnego czasu, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.
  7. Budzenie i rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno.
  8. Rozwijanie i zaspokojenie zainteresowań intelektualnych, artystycznych
   i technicznych.
  9. Udział dzieci w imprezach świetlicowych i szkolnych.