• Ocenianie kształtujące

    •  

     Uczymy się uczyć, czyli wdrażanie OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO w SP 350

      

     Dlaczego Zespół Edukacji Wczesnoszkolnej wdraża metodę nauczania
     wg Oceniania Kształtującego OK?

     • bo to metoda, która pozwala "trafić" do wszystkich uczniów
     • bo zależy nam, by uczeń stawał się autorem własnego rozwoju
     • wg najnowszych badań psychologów samoocena i ocenianie kształtujące podnoszą efekty nauczania i uczenia się

      

     Co daje Ocenianie Kształtujące?

     • uczniowie dowiadują się, czego i po co się uczą
     • wyrabiają sobie nawyk uczenia się dla siebie, a nie dla ocen lub osób dorosłych
     • zdobywają umiejętność sprawiedliwej samooceny i wyrażania konstruktywnej oceny koleżeńskiej
     • uczą się głównie nawzajem od siebie, korzystając z indywidualnych predyspozycji i zdolności
     • pracują głównie w parach, w zespole lub w grupie
     • nauczyciel widzi, jak przebiega rozumienie i realizacja tematu
     • uczniowie nie nabywają nawyku rywalizacji i ciągłej konkurencji, nie dochodzi do selekcji dzieci, nie ma obawy o otrzymanie negatywnej oceny lub informacji negatywnej (50% oceniania stanowi samoocena, 30% ocena koleżeńska, 20% ocena od nauczyciela)

      

     Jak  zaczęliśmy wdrażanie OK?

     • informujemy uczniów o celach lekcji, staramy się ustalać je wspólnie
      z uczniami
     • formułujemy kryteria sukcesu (oceniania)
     • budujemy partnerstwo w relacji nauczyciel-uczeń

      

     Agnieszka Foryś

      

      

     Czynniki_warunkujace_lepsze_wyniki_w_nauce.pdf

     komiks.pdf

     plakat.pdf