• O szkole

    • Informacje o Szkole Podstawowej nr 350

      

     Szkoła Podstawowa nr 350 została powołana uchwałą nr VI/123/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 roku.

      

     Nowo powołana szkoła zajmuje I piętro (czyli najwyższą kondygnację budynku) oraz parter. Pozostałe szkoły (gimazjum oraz jedna klasa likwidowanego liceum) poziom szatni. Dotychczasowe wejście do szkoły jest przeznaczone dla uczniów SP. Dla uczniów pozostałych szkół powstało odrębne wejście.

      

     Od 01.09.2012 roku uczniowie SP będą mogli korzystać z 22 wyremontowanych i nowocześnie wyposażonych sal lekcyjnych (4 dla oddziałów przedszkolnych, 8 dla klasy I i 4 dla klasy II), świetlicy, pracowni komputerowej (wyposażonej w 15 komputerów i stałe łącze Internetowe), sali gimnastycznej, biblioteki, stołówki, kompleksu boisk szkolnych, placu zabaw oraz oczywiście szatni. Wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone w sprzęt dostosowany do potrzeb uczniów Szkoły Podstawowej.