• Nauczanie on-line

    Nauczyciele niebawem zaczną umieszczać meteriały edukacyjne w aplikacji SharePoint, dostępnej dla każdego ucznia naszej szkoły w ramach platformy Office 365.

    Jak się zalogować do Office 365:

     

    Jak dostać się do materiałów umieszczonych w SharePoint:

     

    Teams - konsultacje z nauczycielami

     

    Przesyłanie prac w Office 365: