•  Przyjaciele Biblioteki SP 350 - BIBLIOMANIACY

     • To czytelnicy SP 350 wyjątkowo zaangażowanni w życie naszej biblioteki - inaczej BIBLIOMANIACY.

      Kandydat na Bibliomaniaka spełnia następujące warunki:

      • fixuje na punkcie książek,
      • często odwiedza bibliotekę,
      • pomaga w bibliotece (bibliotekarzom, czytelnikom, i innym Bibliomaniakom)
      • bierze udział w wydarzeniach bibliotecznych i ich organizowaniu (sam poleca)
      • MA ZASADY:
       • jest samodzielny i sumienny,
       • kończy to co zaczyna,
       • obowiązuje go Dekalog dobrego czytelnika 
      • MA KORZYŚCI:
       • pierwszeństwo udziału w wydarzeniach biblioteki,
       • plus w Librusie (za 60 minut pomocy w bibliotece),
       • na koniec roku otrzymuje kubek Bibliomaniaka.
   • Każdy Czytelnik może stać się Bibliomaniakiem działając w bibliotece – zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

    i umiejętnościami.

     

    Najkrótszą drogę ma Czytelnik wykazujący zainteresowania czytelnicze (dużo czyta, bierze udział w wydarzeniach związanych z książką, chętnie dzieli się książkowymi przeżyciami w formie recenzji).

     

    Inne sposoby (po konsultacji z bibliotekarzem):

    prace porządkowe i dekoratorskie,

    testowanie gier - nie tylko literackich.

     

    Bibliomaniak jest czujny i zwraca uwagę na informacje o nowych zadaniach (wyzwaniach).

    Sygnałem - że Bibliomaniak jest potrzebny od zaraz - jest informacja w ogłoszeniach na Librusie lub w okolicach biblioteki (plakat, tablica).

     

    Nie trzeba się zapisywać.

    Aktywność Bibliomaniaków jest obserwowana przez bibliotekarza, odnotowywana i punktowana w Librusie - proporcjonalnie do włożonego wysiłku. (średnio 60 min. to +1 punkt z zachowania)