•  Przyjaciele Biblioteki SP 350 - BIBLIOMANIACY

     • To czytelnicy SP 350 wyjątkowo zaangażowanni w życie naszej biblioteki - inaczej BIBLIOMANIACY.

      Kandydat na Bibliomaniaka spełnia następujące warunki:

      • fixuje na punkcie książek,
      • często odwiedza bibliotekę,
      • pomaga w bibliotece (bibliotekarzom, czytelnikom, i innym Bibliomaniakom)
      • bierze udział w wydarzeniach bibliotecznych i ich organizowaniu (sam poleca)
      • MA ZASADY:
       • jest samodzielny i sumienny,
       • kończy to co zaczyna,
       • obowiązuje go Dekalog dobrego czytelnika 
      • MA KORZYŚCI:
       • pierwszeństwo udziału w wydarzeniach biblioteki,
       • ma dostęp do najlepszych materiałów,
       • na koniec roku otrzymuje kubek Bibliomaniaka.
   • Każdy Czytelnik może stać się Bibliomaniakiem działając w bibliotece – zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

    i umiejętnościami.

     

    Najkrótszą drogę ma Czytelnik wykazujący zainteresowania czytelnicze (dużo czyta, bierze udział w konkursach związanych z książką, pisze recenzje i chętnie dzieli się książkowymi przeżyciami (sekcja czytelnicza).

     

    Inne sposoby:

    prace porządkowe i dekoratorskie

    testowanie gier - nie tylko literackich

     

    Bibliomaniak jest czujny i zwraca uwagę na informacje o nowych zadaniach (wyzwaniach), które wypisane są na czarnej tablicy w bibliotece.

    Sygnałem - że Bibliomaniak jest potrzebny od zaraz - jest również informacja na drzwiach biblioteki.

     

    Nie trzeba się zapisywać.

    Aktywność Bibliomaniaków jest obserwowana przez bibliotekarza, odnotowywana i punktowana w Librusie (proporcjonalnie do włożonego wysiłku).