• KOMUNIKAT NR 6

      

     Szanowni Rodzice,

     Decyzją Ministra Edukacji kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych zostało przedłużone do 26 kwietnia br. Oznacza to, że przez kolejne dwa tygodnie pracować będziemy w podobny do dotychczasowego sposób, to znaczy przedszkole i klasy I wykorzystując Librus, natomiast klasy 2-8 za pośrednictwem platformy Office 365, w ramach której:

     - do komunikacji uczniów z nauczycielami oraz do przekazywania im wszelkiego rodzaju prac nadal służyć nam będzie aplikacja Outlook;
     - do pobierania przez uczniów wszystkich materiałów przekazywanych im przez nauczycieli wciąż używać będziemy zakładki SharePoint;
     - narzędziem do organizowania konsultacji oraz zajęć online ciągle będzie program Teams.

     Zapewniam, iż wszelkie zmiany w sposobie organizacji procesu dydaktycznego oraz wykorzystania platformy Office 365 wprowadzać będziemy bardzo ostrożnie, by nie burzyć kształtujących się powoli przyzwyczajeń, dających wszystkim nam tak potrzebne w obecnej sytuacji poczucie bezpieczeństwa.

     Oprócz powyższych zapewnień proszę przyjąć również w tym trudnym dla wszystkich czasie życzenia spokojnych i przede wszystkim zdrowych Świąt Wielkanocnych. A także pogody ducha, cierpliwości i wiary w dobrą przyszłość.

      

     Emilia Niedziałek
     Dyrektor Szkoły