•  Konkurs geograficzny

     „Zadziwiający świat Wyspy Bożego Narodzenia”.

      

     W związku ze zbliżającym się magicznym czasem świąteczno-noworocznym, uczniowie klas 5-8 zostali zaproszeni przez nauczycieli geografii do wykonania prezentacji multimedialnej pt. „Zadziwiający świat Wyspy Bożego Narodzenia”.

     Dzięki wykonanym pracom możemy się przekonać czy nasze wyobrażenia o tej wyspie pokrywają się z rzeczywistością i co tak naprawdę łączy ją z Bożym Narodzeniem….

     Dziękujemy Wszystkim Uczniom za wykonanie i przekazanie prezentacji.

     Spośród dużej ilości bardzo dobrych prac, chcielibyśmy zaprezentować całej społeczności szkolnej najciekawsze prezentacje:

     Bartosz Świątek – klasa 7h

     Wyspa Bożego Narodzenia - Bartek Świątek

     Zuzanna Mitschein – klasa 8c

     Wyspa Bożego Narodzenia - Zuzia Mitschein

     Zuzanna Robak – klasa 6a

     Wyspa Bożego Narodzenia - Zuzia Robak

     Zuzanna Sieradz – klasa 5d

     Wyspa Bożego Narodzenia - Zuzia Sieradz

     Tymon Bogucki – klasa 6d

     Wyspa Bożego Narodzenia - Tymon Bogucki

      

    •  

     Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

     nasza szkoła została zaproszona do wzięcia udziału w Gwiazdkowym Konkursie organizowanym przez Fundację Pho3nix, która w swojej działalności zajmuje się zachęcaniem i popularyzowaniem uprawiania sportu przez dzieci i młodzież.

     Konkurs będzie przeprowadzany zdalnie i potrwa od 7 grudnia do 8 stycznia. Fundacja Pho3nix przekaże naszej szkole dostęp do konkursowej platformy internetowej, do której adres rodzice otrzymają 7 grudnia poprzez dziennik Librus.

     Od tego dnia, każdy uczeń szkoły będzie mógł się na niej zarejestrować, zakładając własne, imienne konto. Do aktywacji konta będzie wymagane podanie adresu e-mail rodzica/opiekuna prawnego, który będzie musiał wyrazić zgodę, aby dziecko mogło wziąć udział w konkursie.

     Konkurs będzie polegał na wykonywaniu w domu ćwiczeń podczas oglądania filmów treningowych przygotowanych przez Trenerów Fundacji Pho3nix. Za każdy wykonany trening będą przyznawane punkty (naliczane po zakończeniu odtwarzania filmu na platformie).

     Dwudziestu uczniów w naszej szkole, którzy w okresie od 7 grudnia do 8 stycznia zdobędą najwięcej punktów, otrzyma nagrody w postaci inteligentnej opaski sportowej Huawei Band 4. Nagrody zostaną przekazane do naszej szkoły, a ich wręczenie odbędzie się w szkole po zakończeniu konkursu.

     Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału i walkę o zdrowie, aktywność fizyczną oraz atrakcyjne nagrody!

      

    •  


     Wyniki Dzielnicowego konkursu Fotograficznego

     Mamy_przyjemnosc_oglosic_zwyciezcow.pdf

      


      

      

     REGULAMIN DZIELNICOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

      

     Bemowo 

     tu mieszkamy - tu ekologicznie działamy

      

      

     19 października 2020 r. – 31 października 2020 r.

      

     Organizacja i czas trwania konkursu

     1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie ul. Irzykowskiego 1A.
     2. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu są Agata Tomala i Agnieszka Wojna.
     3. Celem konkursu jest:
     • zaprezentowanie i promowanie naszej dzielnicy jako miejsca, w którym podejmuje się różne działania ekologiczne,
     • popularyzacja fotografii wśród uczniów najmłodszych klas jako środka wyrazu artystycznego,
     • poznawania swojego najbliższego otoczenia.

     4. Czas trwania konkursu 19 – 31 października 2020 r.

      

     Zasady konkursu

     1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I – III bemowskich Szkół Podstawowych.
     2. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie pracy fotograficznej.
     3. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje regulamin konkursu.
     4. Do konkursu mogą być zgłoszone tylko fotografie wykonane osobiście przez ucznia.
     5. Uczestnik zgłasza do konkursu jedno zdjęcie prezentujące miejsce na Bemowie, w którym widać podjęte działania o charakterze ekologicznym.
     6. Zdjęcia nie mogą przedstawiać osób.
     7. Wykonane zdjęcia należy wysłać na adres  klasa_sp350@wp.plz dopiskiem imię i nazwisko_sp_klasa, format JPEG, np. monika nowak_sp350_2c.jpeg
     8. Prace należy przesyłać do 31 października 2020 r.

      

     Rozstrzygnięcie konkursu

     1. Prace zostaną ocenione przez komisję w składzie powołanym przez organizatora.
     2. Decyzje komisji są ostateczne i nie ma od nich odwołania.
     3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 listopada 2020 r.
     4. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 350 (www.sp350.edupage.org).
     5. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
     6. Nagrody zostaną przekazane do sekretariatu szkoły, do której uczęszczają laureaci.
     7. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
     8. Nagrodzone prace będą zaprezentowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 350 na pokonkursowej wystawie.

      

     Postanowienia końcowe

     1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika.
     2. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
     3. Regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej organizatora.

      

    •  

     STWÓRZ LOGO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ! 

     Od roku jesteśmy użytkownikami systemu e-biblio Librusa. Nasza biblioteczna strona nie ma jeszcze stworzonego LOGO.  

     W październiku - Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych – w porozumieniu z nauczycielami plastyki i techniki, ogłaszamy konkurs na projekt graficzny LOGO naszej biblioteki. 

     Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły!  

     Na Wasze pomysły czekamy do 15 grudnia w bibliotece szkolnej. 

     Więcej szczegółów w regulaminie. 

      

     Zachęcamy do kreatywnej pracy!

     Bibliotekarze 

      

     REGULAMIN_konkursu_na_LOGO(1).pdf

      

      

    •  

     Drodzy Uczniowie!


     Zapraszamy do udziału w konkursie: 

     Unia Europejska moich marzeń... 

     Uczennice i Uczniów klas 7 i 8 zainteresowanych problematyką i przyszłością Unii Europejskiej.
     Prosimy o zapoznanie się z treścią zamieszczonego pisma i warunkami konkursu.
     Zachęcamy Was do udziału w konkursie i wyrażenia swojego zdania na temat przyszłości Unii Europejskiej i oczekiwanych warunków życia we Wspólnocie.


     Życzymy powodzenia - nauczyciele historii i etyki

      

     Konkurs-UE.pdf

      

      

     •  

       

      Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Zwierząt, który przypada 4 października, zachęcamy wszystkich uczniów klas 6-8 do wzięcia udziału w projekcie
       

      Razem z gorylem i jego teamem #chronimy ginące gatunki.
       

      I Ty możesz pomóc chronić GINĄCE gatunki. Przyłącz się do nas! Wykonaj pracę plastyczną, plakat, prezentację, nagraj filmik na temat sposobów, w jakie możemy się przyczyniać do ochrony świata zwierząt.

      Prace można wykonać samodzielnie lub w grupach.

       

      Prześlij zdjęcie pracy lub plik z krótkim opisem oraz zgodę na udział w projekcie do 25 września 2020r. na adres

       

      magdalena.malinowska@spnr350.onmicrosoft.com.

       

      Prace plastyczne wraz zgodą można również oddawać p. Magdalenie Malinowskiej osobiście.

       

      Regulamin i formularz zgody dostępne pod adresem https://tiny.pl/7j52z