• Wyniki konkursu

   •  

     

     

   •  

     

    Regulamin międzyszkolnego

    Konkursu „Nasi pupile pod jednym dachem” -komiks

     

    I. Organizator:  Szkoła Podstawowa nr 350, ul. Irzykowskiego 1a,
    01-317 Warszawa, tel. 22 6646193.

    Informacje o konkursie znajdziesz:
    http://sp350.edupage.org/

     

    II. PatronatUrszula Kierzkowska - Burmistrz Dzielnicy Bemowo m. st.  Warszawy

     

    III. Cele konkursu

     

    1. Wykonanie jednej pracy (forma komiksu) przedstawiającej przygody zwierząt domowych.
    2. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
    3. Głównym celem konkursu jest rozwijanie empatii i wrażliwości na świat zwierząt oraz promowanie i rozpowszechnienie wśród dzieci klas I-III miłości do zwierząt, odpowiedzialności za zwierzęta domowe oraz troski o ich los.
    4. Promowanie pozytywnych zachowań związanych z odpowiedzialnością ludzi za los zwierząt domowych, między innymi zapewnianie właściwych warunków bytowania zwierzętom domowym (karma, woda, właściwe pomieszczenie, wybieg)
    5. Poszerzanie wiedzy dzieci na temat humanitarnego traktowania zwierząt. Poprzez humanitarne traktowanie zwierząt rozumie się traktowanie uwzględniające jego potrzeby i zapewniające mu opiekę i ochronę.
    6. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych dzieci bemowskich szkół podstawowych.

     

     

    IV. Zasady konkursu

     

    1.   Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1 – 3, szkół podstawowych na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

    2.   Konkurs ma charakter dwuetapowy.

    a.  pierwszy etap – czyli wykonanie prac przez uczniów i ocena tych prac przez Szkolną Komisję Konkursową odbywa się na terenie każdej szkoły, z której uczniowie biorą udział w konkursie,

    b.  drugi etap - dostarczenie nagrodzonych prac z pierwszego etapu do siedziby Organizatora o którym mowa w pkt. 1.

    3.   Konkurs rozstrzygany będzie w trzech kategoriach:

    a) uczniowie klas pierwszych

    b) uczniowie klas drugich

    c) uczniowie klas trzecich

    4.  Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę. Praca ma być indywidualna. Bohaterami prac konkursowych mogą być wszystkie zwierzęta udomowione np. króliki, świnki morskie, papugi, żółwie, rybki, jaszczurki, fretki, koty, psy, pająki itp.

    5.   Zachęcamy do wykonywania prac konkursowych podczas zajęć na świetlicy szkolnej.

     

     

     

     

    V. Ważne terminy konkursu

     

    1.   Pierwszy etap:

    19.03.2019 r. – 16.04.2019 r. – termin składania prac konkursowych.
    24.04.2019 r. – rozstrzygnięcie konkursu.

     

    2.   Drugi etap:

    06-17.05.2019 r. – dostarczenie prac do organizatora.

    24.05.2019 r. – rozstrzygnięcie konkursu

    30.05.2019 r. – ogłoszenie wyników konkursu

     

    VI. Etapy konkursu

     

    Pierwszy etap

     

    1.  W każdej szkole, w której uczniowie biorą udział w konkursie, zostaje powołana 3 lub 5 osobowa Szkolna Komisja Konkursowa, w której skład mogą wchodzić nauczyciele świetlic, nauczyciele przedmiotowi i instruktorzy zajęć dodatkowych.

    2.  Uczniowie danej szkoły składają prace konkursowe w swojej szkole, w wyznaczonym miejscu przez Szkolną Komisję Konkursową.

    3.  Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 16.04.2019 r.

    4. Szkolna Komisja Konkursowa dokona wyłonienia trzech prac nagrodzonych i trzech prac wyróżnionych w każdej kategorii, do 24.04.2019 r. Nagroda pierwsza, druga

    lub trzecia.

     

    Drugi etap

     

    1.   Prace nagrodzone w pierwszym etapie konkursu należy dostarczyć do siedziby organizatora w dniach 06-17.05.2019 r.

    2.   Skład Komisji Konkursowej: 3 osoby od organizatora + 2 osoby losowo wybrane z pozostałych szkół na Bemowie.

    3.   Komisja Konkursowa wybiera z nadesłanych prac z każdej kategorii trzy prace nagrodzone i trzy wyróżnienia. Nagroda pierwsza, druga lub trzecia.

    4.   Rozstrzygnięcie Konkursu przez Komisję Konkursową nastąpi do dnia 24.05.2019 r.

    5.   Ogłoszenie wyników Konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród lub dyplomów uczniom wyróżnionym odbędzie się w siedzibie organizatora konkursu, czyli SP nr 350 w Warszawie przy ul. Irzykowskiego 1a.

    6.   Wystawę nagrodzonych prac będzie można obejrzeć w siedzibie organizatora konkursu.

    7.   Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.

     

    VII Forma prezentacji pracy konkursowej

     

    1.   Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A 4, dowolnie wybraną techniką.

    a.  Uczniowie klas pierwszych –komiks 1-2 strony

    b.  Uczniowie klas drugich – komiks 3 -4 strony

    c.  Uczniowie klas trzecich – komiks 3-5 stron

    2.   Komiksy powinny być trwale opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu, oraz informacją o  klasie i szkole.

    3.   Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

     

     

    VIII. Kryteria przyznawania nagród:

     

    1.   Estetyka i  oryginalność pracy.

    2.   Zgodność z tematyką konkursu.

    3.   Kreatywność.

     

    IX. Przyznawanie nagród

     

    1.  O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa.

    2.  Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

    3. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa (książka lub gra edukacyjna). Przewidziane są również wyróżnienia i drobne upominki.

     

    X. Rozstrzygnięcie konkursu:

     

    1.  Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 30.05.2019 r.

    na stronie internetowej: http://sp350.edupage.org/

     

    2.  Zwycięzcy Konkursu drugiego etapu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

     

    XI . Postanowienia końcowe

     

    We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa.


    Prace nie przechodzą na własność organizatora. Odbiór prac po zakończeniu wystawy.

     

     

    Regulamin Międzyszkolnego Konkursu „Nasi pupile pod jednym dachem” - komiks

    zatwierdził Dyrektor SP nr 350.