•  

    Inspektor Ochrony Danych Osobowych

    Szkoły Podstawowej nr 350 im. Armii Krajowej w Warszawie

    Ernest Ziemiński

    e-meil: iod.bemowo@edukompetencje.pl

     

    Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje

     

    Podstawa prana powołania i funkcjonowania Inspektora:

    1. Art. 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
     o ochronie danych) ( Dz.Urz. UE, L19/1 z 4 maja 2016);
    2. Art. 8-10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2019 r. poz. 1781).
    3. Zarządzenie nr 17/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 350 w Warszawie z dnia 18.05.2020 r.
     w sprawie wyznaczenia Inspektora Danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 350 im. Armii Krajowej w Warszawie.