•  

   Temat rzeka w Muzeum Warszawy

   "Jeżyki" uczestniczyły w lekcji "Temat rzeka", by tak jak ich starsi koledzy móc dowiedzieć więcej o naszym mieście, leżącym nad Wisłą.


    


    

   •  
    Innowacje pedagogiczne

     

    Innowacja pedagogiczna pt.: „Zakochaj się w Warszawie” przeznaczona jest dla dzieci 6-letnich w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 350 w Warszawie. Innowacja będzie realizowana w klasie 0a w roku szkolnym 2019/2020. Poszerza ona treści z wychowania patriotycznego i może być realizowana z innym, dowolnie wybranym programem wychowania przedszkolnego. Mamy nadzieję, że działania podjęte podczas realizacji programu innowacyjnego „Zakochaj się w Warszawie” przyczynią się do kształtowania twórczych, odpowiedzialnych i świadomych własnej tożsamości przyszłych obywateli Warszawy i Polski.

     

     

     

  •  

   Baśnie i bajki w Muzeum Warszawy

   W ramach realizacji innowacji pedagogicznej dzieci uczestniczyły w lekcji muzealnej pt. Bajki, baśnie, animacje" zorganizowanej przez Muzeum Warszawy. Sześciolatki dowiedziały się, czym różni się bajka od baśni, oglądały eksponaty muzealne pochodzące z życia codziennego i bajkowego, a także poznały pracę przewodnika wycieczek.
    


  • Dziecko w świecie sztuki, wyobraźni i fantazji -
   aktywność twórcza w plastyce 

   Innowacja z roku 2018

    

   Prace wykonane przy zastosowaniu innowacji:

    

   masa solna

    

   plastelina

    

   węgiel i plastelina

    

   wycinanki