•  

     

    Z radością informujemy, że klasa 7g w roku szkolnym 2020/21 będzie uczestniczyć w ogólnopolskim projekcie:
     

    Ja w społeczeństwie.
    Jak mogę zmienić świat?


     

     w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie, który został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej.

                Projekt polega na realizacji 8 lekcji, z wykorzystaniem  konspektów zajęć, o tematyce społecznej.

                Nauczyciel rozwinie u uczniów kompetencje społeczne i obywatelskie, związane z zaangażowaniem w aktywne i twórcze budowanie życia społecznego. Dzieci będą wykonywać proste doświadczenia i samodzielnie wyciągać wnioski.

     

     

     

    List_do_rodzica_Ja_w_spoleczenstwie__1_.pdf