• O projekcie/About the Project

    •                                                                     

       

                                                                             Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej
      


      

      

     Działania podnoszące świadomość dotyczącą łagodzenia zmian klimatu
     oraz przystosowywania się do ich skutków,
     realizowane w ramach programu:

     ŚrodowiskoEnergia i Zmiany Klimatu, 

     Żródła finansowania: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG)
     oraz Norweski Mechanizm Finansowy (NMF). Uzupełnieniem wsparcia jest budżet krajowy za pośrednictwem Ministerstwa Klimatu.

      

     Awareness-raising activities on climate change mitigation
     and adapting to their effects,
     implemented as part of the program:
     
     Environment, Energy and Climate Change,
     
     

     Sources of financing: the European Economic Area Financial Mechanism (EEA MF)
     and the Norwegian Financial Mechanism (NMF). The support is complemented by the national budget through the Polish Ministry of Climate.


     szczegóły:

     https://www.gov.pl/web/klimat/-program-srodowisko-energia-i-zmiany-klimatu

      

      

   •  

    Z inicjatywy dyrektora Szkoły Podstawowej nr 350 pani Emilii Niedziałek i dzięki ścisłej współpracy szkoły i Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w szczególności pana Piotra Kobierskiego, zastępcy Burmistrza oraz pana Piotra Żółtowskiego, kierownika Referatu Organizacyjnego Wydziału Organizacyjnego Urzędu i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy, został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu:
     

    Szkoła Podstawowa nr 350 im. Armii Krajowej
    w Warszawie w obronie klimatu
    ,

     

    w ramach naboru: Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Wymieniony projekt będzie realizowany w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, którego operatorem jest Ministerstwo Klimatu.

     

    Projekt zakłada innowacyjne rozwiązania na terenie SP350. Placówka oświatowa przy ul. Irzykowskiego 1a jest jedyną szkołą na Bemowie, która wspólnie z pracownikami urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy podjęła wyzwanie przygotowania wymagającego wniosku
    o dofinansowanie.

     

    Łączny koszt dofinansowania, o które wnioskujemy, to 2 317 851,02 zł. Beneficjentami projektu będą zarówno uczniowie SP350, jak i wszyscy mieszkańcy Bemowa.

     

    Obecnie wniosek podlega ocenie.  


    Mamy nadzieję, że projekt zostanie zaakceptowany i będziemy mogli zacząć jego realizację.


     

   •  

    Zachęcamy do zapoznania się
    ze szczegółowymi założeniami projektu

     

    Szczegolowy_opis_projektu.pdf
     

     

    Dzialania_edukacyjno_informacyjne.pdf
     

    Dzialania_adaptacyjne_i_mitygacyjne.pdf