• Dzielnicowy Konkurs Fotograficzny

    •  

     REGULAMIN DZIELNICOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

      

     REGULAMIN DZIELNICOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

     Bemowo na żółto, brązowo i pomarańczowo

      - kolory jesieni wokół naszych szkół

      Warszawa

     7 października 2019 r. - 31 października 2019 r.


      


      


     Organizacja i czas trwania konkursu

     1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie ul. Irzykowskiego 1A.
     2. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu są Agata Tomala i Agnieszka Wojna.
     3. Celem konkursu jest:
      - zaprezentowanie i promowanie naszej dzielnicy jako miejsca przyjaznego dzieciom – kolorowego i nowoczesnego,
      - popularyzacja fotografii wśród uczniów najmłodszych klas jako środka wyrazu artystycznego,
      - poznawania swojego najbliższego otoczenia.
     4. Czas trwania konkursu 7 – 31 października 2019 r.

      

     Zasady konkursu

     1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-III bemowskich Szkół Podstawowych.
     2. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie pracy fotograficznej.
     3. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje regulamin konkursu.
     4. Do konkursu mogą być zgłoszone tylko fotografie wykonane osobiście przez              ucznia.
     5. Uczestnik zgłasza do konkursu jedno zdjęcie prezentujące miejsce na Bemowie w pobliżu swojej szkoły. Na zdjęciu muszą być uchwycone kolory jesieni.
     6. Zdjęcia mogą przedstawiać osoby, ale tylko w taki sposób, żeby nie były możliwe do rozpoznania (tzn. w odległej perspektywie, rozmazane, odwrócone).
     7. Wykonane zdjęcia należy wysłać na adres  klasa_sp350@wp.pl z dopiskiem imię i nazwisko_sp_klasa, format JPEG, np. monika nowak_sp350_2c.jpeg
     8. Prace należy przesyłać do 31 października 2019 r.
       

     Rozstrzygnięcie konkursu

     1. Prace zostaną ocenione przez komisję w składzie powołanym przez organizatora.
     2. Decyzje komisji są ostateczne i nie ma od nich odwołania.
     3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 listopada 2019 r.
     4. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 350 (www.sp350.edupage.org).
     5. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
     6. Nagrody zostaną przekazane Dyrekcji szkoły, do której uczęszczają laureaci i wręczone na okazjonalnym apelu.
     7. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.​​​​​​​
     8. Nagrodzone prace będą zaprezentowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 350 na pokonkursowej wystawie.


     Postanowienia końcowe

     1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika.
     2. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu
     3. Regulamin jest do dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej organizatora.