•  

     

    Administratorzy szkolnego facebooka
     
    Magdalena Pietrak oddziały przedszkolne
    Magdalena Gronowska świetlica szkolna
    Urszula Adamczuk klasy 1-3
    Aleksandra Kiersznicka
    Anna Karos-Bakun
    klasy 4-8