• Świat bez głodu

   •  

    Nasz szkoła może mieć wpływ na świat!

    W tym roku szkolnym SP 350 przystąpiła do Akcji Świat bez Głodu.

    Już 23.03 wszyscy uczniowie klas III będą uczestnikami zabawy – gry terenowej pt. KRÓLESTWO UBÓ. W roli ekspertów pojawią się starsi koledzy i koleżanki z klasy IV. W dniach 21-23.03 będzie prowadzona sprzedaż publikacji Polskiej Akcji Humanitarnej, a całkowity dochód będzie przekazany na pomoc humanitarną udzielaną przez tę organizację.

     

     

    Kampania Edukacyjna Niosę Pomoc to okazja do ciekawych zajęć albo inicjatyw, które wciągają szkolną młodzież do edukacji i działania! Poznajemy rzeczywistość krajów dotkniętych kryzysami humanitarnymi i włączamy się w niesienie mądrej pomocy ich mieszkańcom i mieszkankom razem z Polską Akcją Humanitarną.

    Edukacja globalna ma na celu zmotywowanie każdego człowieka do świadomego działania na rzecz bardziej sprawiedliwego, równego świata. Ma przekazać nie tylko wiedzę o konkretnej sprawie czy problemie, ale także informacje o naszej roli w świecie i możliwościach pozytywnego działania.

    Troska o prawidłowy emocjonalny i społeczny rozwój  uczennic i uczniów.

    Gdy oglądamy telewizję i słuchamy wiadomości ze świata, nawet nam, dorosłym, trudno jest patrzeć na ogrom nieszczęść i katastrof. Co dopiero młodym ludziom, którzy pełni są emocji i uczuć, a ich postawy dopiero się kształtują. Na takie przekazy uczniowie i uczennice mogą reagować w różny sposób – w zależności od dotychczasowych doświadczeń, stylu uczenia się, poziomu inteligencji emocjonalnej pokazywane materiały mogą wywołać w nich różne reakcje: od płaczu, poprzez śmiech, po obojętność.

    Rolą nauczycielki czy nauczyciela jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również kształtowanie rozwoju młodego człowieka. Wyważony obraz świata, który możemy zaprezentować i wyjaśnić, da uczniom i uczennicom poczucie sprawczości, zmotywuje do angażowania się i działania na rzecz pozytywnych zmian. Sprawi, że uczniowie i uczennice zaczną myśleć o swojej roli w świecie, o tym, co jest ważne dla nich i dla innych. To znakomity dla młodych ludzi trening rozpoznawania swoich emocji i wartości oraz samodzielnego myślenia.

     

                                                                                                        Koordynatorka Akcji

                                                                       Agnieszka Foryś