• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

   

   

  1.      

  1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych
   • 4.09.2017 r. (rozpoczęcie roku szkolnego)
   • 22.06.2018 r. (zakończenie zajęć dydaktycznych)
  2. Dni wolne od zajęć dydaktycznych (dyrektorskie)
   • 2.11.2017 r. (Dzień Zaduszny)
   • 3.11.2017 r. (piątek po dniu zadusznym)
   • 30.04.2018 r.
   • 2.05.2018 r. (Święto Flagi)
   • 4.05.2018 r.
   • 1.06.2018 r. (piątek po Bożym Ciele)
  3. Zebrania z rodzicami
   • 13, 14.09.2017 r.
   • 15, 16.11.2017 r.
   • 3, 4.01.2018 r.
   • 21, 22.03.2018 r.
   • 28, 29.05.2018 r.
  4. Wystawianie ocen
   • do 5.01.2018 r. - wystawienie wszystkich proponowanych ocen śródrocznych
   • do 30.01.2018 r. - ostateczne wystawienie ocen śródrocznych
   • do 4.06.2018 r. – wystawienie wszystkich proponowanych ocen rocznych
   • do 13.06.2018 r. ostateczne wystawienie ocen rocznych
  5. Koniec I okresu – 2.02.2018 r.
  6. 6.12.2018 r. Mikołajki
  7. 11.01.2018 r. bal karnawałowy/dyskoteka
  8. Egzamin gimnazjalny – 18, 19, 20. 04.2018 r.
  9. Tydzień Patrona Szkoły – 12-16.02.2018 r.
  10. Dzień Rodziny – 8.06.2017 r.
  11. Rekolekcje wielkopostne - ???
  12. Ferie
   • Zimowa przerwa świąteczna – 23-31.12.2017 r.
   • Ferie zimowe – 15-26.01.2018 r.
   • Wiosenna przerwa świąteczna – 29.03-3.04.2018 r.