• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

  (PROPOZYCJA)

   

   

  1.      

  1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych
   • 3.09.2018 r. (rozpoczęcie roku szkolnego)
   • 20.06.2019 r. (Święto Bożego Ciała)
   • 21.06.2019 r. (zakończenie zajęć dydaktycznych)
  2. Dni wolne od zajęć dydaktycznych (dyrektorskie)
   • 28.09.2018 r. (Ślubowanie klas pierwszych)
   • 2.11.2018 r. (Dzień Zaduszny)
   • 2.01.2019 r. (ze względu na prośby rodziców)
   • 2.05.2019 r. (Święto Flagi)
  3. Zebrania z rodzicami
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
  4. Wystawianie ocen
   •  - wystawienie wszystkich proponowanych ocen śródrocznych
   •  - ostateczne wystawienie ocen śródrocznych
   •  - wystawienie wszystkich proponowanych ocen rocznych
   •  - ostateczne wystawienie ocen rocznych
  5. Koniec I okresu: 
  6.  Mikołajki:
  7.  bal karnawałowy/dyskoteka
  8. Egzamin ósmoklasisty: 
  9. Tydzień Patrona Szkoły: 
  10. Dzień Rodziny: 
  11. Rekolekcje wielkopostne:
  12. Ferie:
   • Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2018 r.
   • Ferie zimowe: 28.01 - 10.02.2019 r.
   • Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04 - 23.04.2019 r.