• Ogłoszenia


        • Informujemy, że w godzinach 7.00-8.00, a także w godzinach 17.00-18.00 dzieci przebywają na dyżurze opiekuńczo-wychowawczym w sali Misiów, nr 001.