• __________________

    • Wizja i Misja Gimnazjum nr 85

     w Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej w Warszawie

      

     Gimnazjum nr 85 jest szkołą promująca kształcenie i wychowanie dla nowoczesności,
     z jednoczesnym poszanowaniem dla tradycji;
     wspierającą kreatywność i rozwijającą uzdolnienia uczniów;
     wartością nadrzędną czyniącą szacunek dla drugiego człowieka oraz kulturę osobistą.