• KONKURS MIĘDZYSZKOLNY

    • "Neolegenda o Bemowie wyrażona Teatrzykiem  Kamishibai”

    •  

     Zapraszamy uczniów klas czwartych i piątych szkoły podstawowej do udziału w konkursie plastyczno –literackim.

     Należy wybrać miejsce w dzielnicy Bemowo (może to być nowy plac zabaw, pomnik, nowy budynek) i stworzyć do niego – neolegendę, czyli nową legendę.

     Następnie należy zobrazować wymyślona historię na kilku (max 10) kartach A3.

     Każda karta opatrzona jest treścią, która umieszczona jest po drugiej stronie kartki A3.

     Kartki numerujemy i wkładamy do teczki, którą opisujemy swoimi danymi:

     Imię i nazwisko, klasa, szkoła, tytuł pracy. Prace składamy w bibliotece w swojej szkole.

     Wykonanie:

     • praca plastyczna: technika płaska, format A3, praca wykonana samodzielnie, indywidualnie,

     • praca literacka: wydruk komputerowy lub odręcznie napisana na odwrotnej stronie rysunku

     Terminy.
     Prace przynosimy do biblioteki szkolnej do 9 listopada 2018 roku.

     Prace ocenia jury powołane spośród nauczycieli SP nr 350.

     16 listopada rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród.

     Nagrodzone prace będą prezentowane w bibliotece w Szkole Podstawowej nr 350 w Warszawie

      

     Organizator:

     Anna Gonciarz – bibliotekarz w SP nr 350 w Warszawie

     Kontakt: biblszkolped@wp.pl

      

     Zainteresowane sztuką kamishibai dzieci zapraszam na warsztaty- kontakt drogą mailową.