• Regulamin

        •  

           

          Mistrz Łamigłówki Matematycznej

          Konkurs trwa od października do czerwca. Co miesiąc nowe łamigłówki
          do rozwiązania w domu.

           

          Regulamin

          1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klas 4-6, który samodzielnie rozwiąże łamigłówki.
             
          2. Zadania będą wywieszane na początku każdego miesiąca na tablicy
            przy sali 112. Można je również znaleźć na stronie internetowej szkoły.

             
          3. Łamigłówki należy rozwiązać i oddać swojemu nauczycielowi matematyki
            do końca danego miesiąca.

             
          4. Poprawne rozwiązania zadań z poprzedniego miesiąca będą wywieszane
            na tablicy.

             
          5. Łamigłówki będą punktowane, a liczba zdobytych przez każdego ucznia punktów będzie umieszczana na tablicy.
             
          6. Za każde zadanie można otrzymać 2 punkty. Za samą odpowiedź,
            bez komentarza lub obliczeń uczeń może uzyskać tylko 1 punkt.

             
          7. Mistrzami zostaną uczniowie, którzy zgromadzą najwięcej punktów.
             
          8. Zostaną wyłonieni: Mistrz klas IV, Mistrz klas V oraz Mistrz klas VI.

           

          Powodzenia!