•  

     

    Zajęcia pozalekcyjna rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 350

    organizowane w roku szkolnym 2018/2019

    Nazwisko

    Imię

    Nazwa zajęć

    termin

    sala

    Antoniak

    Katarzyna

    Koło muzyczne uczniów klas 5

    piątek

    7 lekcja

    017

    Biniewska-Weremczuk

    Agnieszka

    Koło fizyczne

    poniedziałek

    7 lekcja

    203

    Biniewska-Weremczuk

    Agnieszka

    Koło matematyczne dla klas 4a i 4e

    środa 7 lekcja

    203

    Bednarczyk

    Barbara

    spotkania samorządu uczniowskiego szkoły podstawowej

    piątek 8 lekcja

    holl

    Busiło

    Małgorzata

    Zajęcia sportowe dla dziewcząt klas 4 w ramach SKS

    piątek

    8,9 lekcja

    SG

    Czarkowski

    Przemysław

    Koło matematyczne dla uczniów klas 4fg

    wtorek 7 lekcja

    115

    Czarkowski

    Przemysław

    Koło matematyczne dla uczniów klas 5

    poniedziałek

    6 lekcja

    116

    Grzywacz

    Aleksandra

    Koło języka hiszpańskiego dla klas 8

    poniedziałek

    8 lekcja

    038

    Grzywacz

    Aleksandra

    Koło języka hiszpańskiego dla klas 7

    czwartek

    8 lekcja

    038

    Hilla

    Lucyna

    Koło matematyczne dla klasy 8c

    czwartek

    7 lekcja

    216

    Kiersznicka

    Aleksandra

    Zajęcia sportowe dla dziewcząt klas 6 w ramach SKS

    czwartek

    7,8 lekcja

    SG

    Krawczyk-Zagrodzka

    Anna

    chór szkolny dla uczniów szkoły podstawowej

    środa

    7,8 lekcja

    133

    Kruczyk

    Barbara

    Zajęcia sportowe dla dziewcząt klas 7 i 8 w ramach SKS

    wtorek

    9,10 lekcja

    SG

    Kwaczyńska

    Natalia

    Koło teatralne dla klas 4ae

    Poniedziałek

     6 lekcja

    130

    Łobacz-Gryz

    Barbara

    Koło przyrodnicze z elementami GLOBE dla uczniów klas 4

    czwartek

    7 lekcja

    210

    Łobacz-Gryz

    Barbara

    Koło geograficzno-przyrodnicze dla uczniów klas 5dh

    wtorek 7 lekcja

    246

    Łukasiewicz

    Beata

    j. niemiecki – koło dla uczniów klas 5

    poniedziałek

    6 lekcja

    128

    Łukasiewicz

    Beata

    j. niemiecki – koło dla uczniów klas 6 (gr. początkująca)

    poniedziałek

    8 lekcja

    221

    Łukasiewicz

    Beata

    j. niemiecki – koło dla uczniów klas 6 (gr. zaawansowana)

    wtorek

    7 lekcja

    221

    Łukasiewicz

    Beata

    j. niemiecki – koło dla uczniów klas 7 (gr. zaawansowana)

    czwartek

    8 lekcja

    221

    Łukasiewicz

    Beata

    j. niemiecki – koło dla uczniów klas 7 (gr. początkująca)

    wtorek

    9 lekcja

    221

    Malinowska

    Magdalena

    Koło informatyczne z elementami robotyki dla uczniów klasy 4c

    wtorek

    7 lekcja

    252

    Malinowska

    Magdalena

    Koło informatyczne z elementami robotyki dla uczniów klasy 4d i 4g

    piątek

    7 lekcja

    252

    Malinowska

    Magdalena

    Koło informatyczne z elementami robotyki dla uczniów klasy 4e

    piątek

    8 lekcja

    252

    Mazur

    Róża

    Zajęcia sportowe dla dziewcząt klas 5 w ramach SKS

    czwartek

    7,8 lekcja

    SG

    Niedziałek

    Emilia

    spotkania samorządu uczniowskiego szkoły podstawowej

    piątek

    8 lekcja

    134

    Nowakowska

    Anna

    Koło czytelnicze w j. angielskim dla klas 5 i 6

    poniedziałek

    7 lekcja

    2s

    Orlińska

    Anna

    Koło matematyczne dla klas 4bc

    poniedziałek

    7 lekcja

     

    Orlińska

    Anna

    Koło matematyczne dla klas 4dh

    wtorek 1 lekcja

     

    Osiak

    Małgorzata

    Koło polonistyczne dla uczniów klasy 4bc

    czwartek

    7 lekcja

    232

    Pasoń

    Iwona

    Zajęcia sportowe dla chłopców klas 6 i 7 w ramach SKS

    środa

    8, 9 lekcja

    SG

    Racinowska-Kalata

    Luiza

    Klub Młodych Odkrywców – koło przyrodnicze z elementami GLOBE

    1 sobota w miesiącu

    212

    Racinowska-Kalata

    Luiza

    Koło biologiczne dla klas 8

    czwartek

    8 lekcja

    212

    Rak

    Agata

    „Art. Inspiracje” – koło plastyczne

    wtorek

    6 lekcja

    238

    Rak

    Agata

    „Art. Inspiracje” – koło plastyczne dla klas 4

    piątek

    7,8 lekcja

    238

    Robak

    Jacek

    Koło redakcyjne „Panorama Irzyka”

    poniedziałek

    8 lekcja

    134

    Romańczuk

    Marta

    Muzyczne gitary – zajęcia warsztatowe dla klasy 4h

    czwartek

    7 lekcja

    133

    Romańczuk

    Marta

    Muzyczne gitary – zajęcia warsztatowe dla klas 5 i 6

    środa 7 lekcja

    208

    Romańczuk

    Marta

    Muzyczne gitary – zajęcia warsztatowe dla klas 4bcf

    wtorek 7 lekcja

    133

    Rudolf

    Magdalena

    Koło myślograficzne

    czwartek

    7 lekcja

    242

    Sikorska-Boruc

    Justyna

    Koło języka włoskiego dla klas 6

    poniedziałek

    8 lekcja

    243

    Sikorska-Boruc

    Justyna

    Koło języka włoskiego dla klas 4

    środa

    7 lekcja

    243

    Słomiński

    Krzysztof

    Koło informatyczne dla klas

    4d i 4h

    środa 7 lekcja

    10

    Soból-Kaluga

    Izabela

    koło dziennikarskie

    poniedziałek

    8 lekcja

    227

    Soból-Kaluga

    Izabela

    Zajęcia warsztatowe „Mediacje szkolne”.

    Czwartek

     8, 9 lekcja

    227

    Stańczak

    Włodzimierz

    Zajęcia sportowe dla chłopców klas 4 i 5 w ramach SKS

    środa

    8, 9 lekcja

    SG

    Szewczyk

    Agnieszka

    matematyka dla bystrzaków – koło dla klas 6

    piątek

    1 lekcja

    (co drugi tydzień)

    221

    Szewczyk

    Agnieszka

    Origami matematyczne zajęcia innowacyjne dla klas 4-6

    piątek

    7 lekcja

    221

    Szypura

    Anna

    Zajęcia teatralne dla klas 5

    poniedziałek

    8 lekcja (co 2 tyg)

    012

    Tupalska

    Małgorzata

    wolontariat – spotkania formacyjne dla uczniów

    czwartek

    8 lekcja

    217

    Tupalska

    Małgorzata

    Koło historyczne

    środa 8 lekcja

    217

    Tulej

    Beata

    koło przyrodnicze dla klas 5 z elementami GLOBE

    poniedziałek

     7 lekcja

    251

    Tulej

    Beata

    koło geograficzne dla klas 8

    poniedziałek

    8 lekcja

    251

    Turska

    Monika

    „Dyskusyjny Klub Książki” dla uczniów klas 4-8

    czwartek

    7 lekcja

    016

    Urbanowska

    Grażyna

    koło matematyczne dla zainteresowanych uczniów klas 8

    czwartek

    8 lekcja

    204

    Urbanowska

    Grażyna

    koło chemiczne dla zainteresowanych uczniów klas 7 i 8

    poniedziałek

    8 lekcja

    204

    Urbanowska

    Grażyna

    Koło przyrodnicze w ramach Międzynarodowego programu GLOBE

    środa 8 lekcja

    204

    Warzocha

    Anna

    Koło robotyczne dla klasy 4a

    poniedziałek

     8 lekcja

    249

    Warzocha

    Anna

    Koło robotyczne dla klasy 4b

    piątek 6 lekcja

    249

    Warzocha

    Anna

    Koło robotyczne dla klasy 4f gr 1

    piątek 7 lekcja

    249

    Warzocha

    Anna

    Koło robotyczne dla klasy 5d

    i 4f gr 2

    wtorek 8 lekcja

    249

    Warzocha

    Anna

    Koło matematyczne dla klas

    5c i 5f

    wtorek 7 lekcja

    111

    Warzocha

    Anna

    Koło matematyczne dla klasy 6e

    czwartek

    6 lekcja

    112

    Winecka

    Monika

    j. angielski z multimediami

    czwartek

    8 lekcja

    236

    Zienkiewicz-Sasin

    Bogusława

    Koło historyczne dla uczniów klasy 4 g

    czwartek

    1 lekcja

    111

     

     

    Zajęcia pozalekcyjna wyrównujące szanse edukacyjne

    dla uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 350

    organizowane w roku szkolnym 2018/2019

    Nazwisko

    Imię

    Nazwa zajęć

    termin

    sala

    Biniewska-Weremczuk

    Agnieszka

    Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas 4

    wtorek 7 lekcja

    203

    Biniewska-Weremczuk

    Agnieszka

    Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas 8

    czwartek

    8 lekcja

    203

    Czarkowski

    Przemysław

    Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas 5

    poniedziałek

    7 lekcja

    116

    Górecka

    Maria

    Zajęcia otwartych drzwi z języka angielskiego dla klas 5

    środa 6 lekcja

    9

    Hilla

    Lucyna

    „Matematyka nie tylko dla orłów”– koło matematyczne dla klas 6

    środa 8 lekcja

    216

    Kuna

    Katarzyna

    Zajęcia wyrównujące poziom z j. angielskiego dla klas 4

    poniedziałek

    7 lekcja

    254

    Malinowska

    Magdalena

    Konsultacje informatyczne

    poniedziałek

    7 lekcja

    252

    Niedziałek

    Emilia

    Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla klas 7

    czwartek

    8 lekcja

    225a

    Ośko

    Magdalena

    Zajęcia podnoszące umiejętności matematyczne dla 5a, 5b, 4e

    wtorek

    7 lekcja

    128

    Ośko

    Magdalena

    Zajęcia podnoszące umiejętności matematyczne dla 7b, 4e

    czwartek 7.30

    128

    Racinowska-Kalata

    Luiza

    Zajęcia wyrównawcze z chemii

    czwartek

    0 lekcja

    212

    Sikorska-Boruc

    Justyna

    Zajęcia wyrównawczo-doskonaląco z j. polskiego dla klas 6c, 6g

    czwartek

    8 lekcja

    243

    Słomiński

    Krzysztof

    zajęcia dla uczniów klas 8 wyrównujące umiejętności

    z j. angielskiego

    poniedziałek

    8 lekcja

    235

    Soból-Kaluga

    Izabela

    zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z j. polskiego dla klas 6b, 6e, 8b

    poniedziałek

    7  lekcja

    227

    Szewczyk

    Agnieszka

    Powtórka z matematyki – zajęcia wyrównawcze dla klas 6

    poniedziałek

    1 lekcja

    238

    Szewczyk

    Agnieszka

    Powtórka z matematyki – zajęcia wyrównawcze dla klas 6

    piątek

    1 lekcja

    (co drugi tydzień)

    221

    Szypura

    Anna

    Zajęcia wyrównujące poziom umiejętności z j. polskiego dla klas 5

    wtorek 7 lekcja

    012

    Turska

    Monika

    zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z j. polskiego dla klasy 5g

    piątek 5 lekcja

    016

    Urbanowska

    Grażyna

    Konsultacje z chemii i matematyki dla klas 7 i 8

    wtorek 8 lekcja

    204